1
2
3

مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، ماهیت و مبنای تشخیص مشاغل سخت وزیان آور و کمیته های بدوی و تجدید نظر که مسئول تعیین و تایید این...

 

به گزارش بیکافارس از  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد؛، علی رضامرادی معاون اشتغال وخود کفایی کمیته امداداستان با بیان...

به گزارش بیکافارس از ایسنا، قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری‌های پرداختی نباید...