1
2
3
سرهنگ حمیدی رئیس سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس همچنین با اشاره به جشنواره ابتکارات و اختراعات بسیج کارگری در دانشگاه صنعتی شیراز نیز گفت: در...
بنام خداوند بخشنده مهربان........به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس و رایزنی های این سازمان با صدا و سیمای استان فارس به مناسبت...
بسم الله الرحمن الرحیموضعیت بغرنج کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز رو به بهبود می رود؟مسئولین میخواهند کمک کنند.شرکت روغن نباتی شیراز قریب به70 سال...