1
2
3
آقای حمیدی در ابتدای مراسم پس از نام و یاد خداوند متعال با بیان اینکه همواره رانندگان قشر مفید و موثر جامعه بوده اند و هستند به ذکر گوشه ای از خاطرات...
مشمولین طرح کوثر که برای آنها پیامک ارسال شده است می توانند جهت دریافت سهمیه بن کارت تخفیف 90هزارتومانی پتو و کالای خواب لیلیان با مراجعه به حوزه های...
بسم الله الرحمن الرحیمهدف:ارائه خدمات به کارگران و بالابردن میزان جذب بسیجیان در قشر بسیج کارگری بصورت جهشیمنظور:با توجه به...