1
2
3
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،این سازمان در پایگاه های خبری رسمی خود؛اهدای درجه پرافتخار سرداری را به دکتر علی حسین...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،فرمادهی محترم سپاه فجر استان فارس سردار بوعلی در اولین روز هفته بسیج با همراهی مسئول...
صبر، از دلایل موفقیت در عرصه کسب و کار و تولیدبه گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،محمد جواد مختاری مسئول جدید این...