1
2
3
امروز خبر رسیده که با وساطت معاون فرماندار این شهرستان یک ماه از حقوق کارگران کارخانه قند فسا پرداخت شده است. یکی از کارگران این کارخانه اظهار داشت...
بازدید از واحد های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و شهرک صنعتی بزرگ شیراز
جمعی از مدیران صنعت، مسئولان اجرایی، فعالان اقتصادی و کارگران استان فارس بمناسبت فرارسیدن هفته کارگر و روز بسیج کارگری با سردار سید هاشم غیاثی...