خونخواهان پهلوانی که خونش ناجوانمردانه بر زمین ریخته شد در کمینند

خونخواهان پهلوانی که خونش ناجوانمردانه بر زمین ریخته شد در کمینندشهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی چکیده ارزشهای مذهبی و میهنی ما ایرانیان در عصر جدید بود: او پهلوانی بود دلیر و نستوه و اسطوره ای که علاوه بر شجاعت و رزم آوری در دفاع از میهن و دفاع از مسلمانان مظلوم منطقه، مرد خرد و عقل و سیاست بود و البته عارفی بود اهل اشک و راز و نیاز و خلوت با خدا.