تجدید میثاق خط مقدم مبارزه با کرونا و خط مقدم جنگ اقتصادی در بیمارستان علی اصغر علیه السلام شیراز

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،با حضور آقای حمیدی و نمایندگان کارخانه شیر پگاه فارس(پایگاه بسیج کارخانه پگاه فارس) در بیمارستان علی اصغر علیه السلام شیراز ؛که بیمارستان ویژه بیماران کرونایی در شیراز می باشد ؛از زحمات کادر درمان و کارگران خدماتی این بیمارستان که ایثارگرانه و جان بر کف در خط مقدم مبارزه با کرونا با این بیماری منحوس در حال جنگ میباشند،تقدیر و تشکر به عمل آمد.لازم به ذکر است که در هفته گذشته نیز توسط پایگاه بسیج کارگری اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعی استان فارس در همین بیمارستان از این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آمده بود.در این دیدارها توسط کا