حضور پرثمر مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در استان فارس

بنام خداوند بخشنده مهربان******************************حضور پرثمر مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور در استان فارسدکتر رعیتی فرد به همراه گروه همراه در سفر سه روزه خود به استان فارس برنامه پرحجمی را پشت سرگذاشتند و در مراسمات،بازدیدهاو جلسات متعددی شرکت نمودند.ایشان در بازدید از خانه کارگر استان فارس با آقای علی راستگو مسئول این تشکل دیدار و گفتگو نمودند.دکتر رعیتی فرد در این دیدار تاکید کردند که بسیج کارگری و خانه کارگر باید همدلی را در جامعه کارگری و کارفرمایی بیش از پیش متبلور سازند.