از دست دادن بازار پوشاک عراق و واگذاری به ترکیه/ نقدینگی پاشنه آشیل صنعت نساجی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس از اقتصاد آنلاین؛علیرضا حائری یک از اعضای هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی با اشاره به از دست رفتن بازار عراق به عنوان یکی از مقاصد مهم صادراتی در حوزه پوشاک و واگذاری به ترکیه اظهار کرد: از دست دادن بازارهای هدف این نکته را یادآور می‌شود که ما باید مقاصد صادراتیمان را گسترده‌تر و متنوع‌تر کنیم.او با تاکید بر اولویت این بازارها برای تولیدکنندگان تصریح کرد:کاهش قیمت و ارتقای کیفیت کالا دو پارامتر اصلی در حفظ بازارهای هدف است.