کارگروه رفع موانع تولید در مورد مشکلات کارخانه کاشی حافظ و همچنین کارخانه استیل البرز

کارگروه رفع موانع تولید استان فارس امروز به ریاست دکتر رحیمی استاندار محترم فارس و با حضور حمیدی مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس در کارخانه استیل البرز در شهرستان زرقان برگزار گردید. در این جلسه که مسائل و مشکلات کارخانه کاشی حافظ و استیل البرز که از کارخانه های مهم استان می باشند بررسی شد که مهم ترین مصوبه این بود که خط جدید کارخانه کاشی حافظ با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری ظرف یک سال آینده راه اندازی شود، بانک ملت کارخانه را از رهن بانک خارج نماید که بتواند تسهیلات دریافت نماید جرائم مالی بخشیده و بدهی گاز تقسیط گردد و بدهی مالیاتی کارخانه استیل البرز هم تقسیط گردد.