وعده‌ها برای حل مشکلات دنباله دار و مزمن کارخانه قند فسا ادامه دارد

امروز خبر رسیده که با وساطت معاون فرماندار این شهرستان یک ماه از حقوق کارگران کارخانه قند فسا پرداخت شده است. یکی از کارگران این کارخانه اظهار داشت: حقوق ماه فروردین به کارگران پرداخت شده و قول دادند که 31 تیرماه نیز حقوق اریبهشت و خردادماه واریز شود. عدم پرداخت حقوق کارگران در 4 ماه گذشته سبب شده که کارگران برای احقاق حق خود بارها مقابل فرمانداری شهرستان فسا تجمع کنند. کارگران در تاریخ‌های 28 فروردین، 9 تیر، 20 و 21 تیرماه تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود بودند.

راه اندازی دوباره کارخانه بزرگ قند فسا

.

به گزارش «بیکافارس» از رادیو فارس، استاندار فارس که دوشنبه به شهرستان فسا سفر کرده است، در آیین راه اندازی مجدد کارخانه قند فسا گفت: در راستای حمایت از صنایع، طرح های اقتصادی کارخانه های استان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و با تصویب این کارگروه، واحدها برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شوند.