عملیات اجرایی گازرسانی97 واحد صنعتی بزرگ و کوچک در شهرستان زرقان/تثبیت اشتغال بیش از 2500نفر در استان فارس

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس، عملیات اجرایی طرح گازرسانی 97 واحد صنعتی بزرگ و کوچک و کارگاهی شهرستان زرقان با حضور سردار بوعلی فرمانده محترم سپاه فجر استان فارس،دکتر رحیمی استاندار فارس، و سرگرد پاسدار مختاری مسئول بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستان زرقان آغاز شد. این پروژه با پیگیری مجدانه بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فجر استان فارس بعد از مدت های متمادی که در پیچ و خم قوانین اداری بر زمین مانده بود اجرایی گردید