1
2
3
بنام خدا....به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس ،پس از دستور مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با ویروس به زعم ایشان...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،با توجه به اینکه مشکلات تعدادی از کارخانجات که عمدتا مهم، قدیمی و بزرگ می باشند در...
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس ،همزمان با دهه مبارک فجر در سفر دبیر كارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید به استان...