22 اسفند 1395 - 12:19
سازمان جهانی کار معتقد است توسعه پایدار نیازمند توزیع عادلانه ثروت و افزایش همگن مزد است.در سال جاری ( 2016)،   سازمان جهانی کار گزارشی به نام «دستمزد در عرصه جهان» منتشر کرده‌است. این گزارش به...