آگهی تبلیغاتی

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت-گاز و پتروشیمی توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس