چندرسانه ای

اشک ها و سخنان آیت الله جوادی آملی در سوگ سردار دلها

گریه و سخنان آیت الله جوادی آملی در مورد سردار دلها/ماجرای کفنی که حاج قاسم نزد آیت الله جوادی آملی برده بود/مرگ آگاهی ویاد مرگ در اعمال و سخنان حاج قاسم موج میزد.
ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید