چندرسانه ای

ترویج فرهنگ کار و تلاش و بلندهمتی و رزق حلال در بین دانش آموزان توسط سفیران تولید در قالب طرح شهید برونسی

ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید