چندرسانه ای

رزمایش کمک های مومنانه به مناسبت هفته کاروکارگر

رزمایش کمک های مومنانه به مناسبت هفته کاروکارگر/توزیع 3000بسته معیشتی در جامعه هدف بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس
ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید