چندرسانه ای

نصب تابلو شهید برونسی ، بر سر در کانون انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شیراز و حومه

در سوم آذر ماه نود و پنج، در صبح روز برگزاری مراسم نخستین شب شعر و خاطره شهدای کارگری استان فارس و در راستای این مراسم و همچنین  کنگره ملی شهدای کارگری کشور که در سال جاری برگزار می شود، بر سر در کانون صنفی فوق الذکر که دارای چند ده هزار عضو می باشد، تصویر نورانی شهید برونسی نصب شد که در این مراسم دو سبیّه شهید برونسی و چند نفردیگر از  بستگان این سردارِ شهید، که شاخص ترین شهید قشر بسیج کارگری کشور می باشد،حضور داشتند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی قول دادند که پیگیری می نمایند که همه ساختمانهای مرتبط در شهرستانها و شهر شیراز به نام و تمثال مبارک شهداء مزین گردد. با پیگیری های به عمل آمده در چند شهرستان دیگر از جمله جهرم ، ممسنی و ... تابلوی این انجمن، به نام و تصویر شهدا مزین گردیده است و امید است که بتوانیم نام و فرهنگ و راه و روش و منش شهدا را در بین همه مردم ساری و جاری نماییم.

اضافه کردن دیدگاه جدید