چندرسانه ای

کلیپ هفته بسیج تهیه شده توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس

ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید