اخبار

به فرماندهی برادر جواد چراغیان

***انجام برنامه های هفته بسیج توسط حوزه بسیج کارگری فراشبند ***

انجام برنامه های هفته بسیج توسط حوزه بسیج کارگری فراشبند
بنام خدا***انجام برنامه های هفته بسیج توسط حوزه بسیج کارگری فراشبند به فرماندهی برادر جواد چراغیان****برگزاری زیارت عاشورا در جوار شهید گمنام به مناسبت هفته بسیج.دیدار با امام جمعه محترم شهرستان به مناسبت هفته بسیج
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید