اخبار

بازدید نماینده مجلس به همراه مسئول سازمان و چند نفر از مسئولین استان از شهرک صنعتی شیراز

بازدید نماینده محترم مجلس جناب مهندس اکبری ومهندس فتوحی مدیرعامل محترم شرکت شهرک ها و مهندس ایزجی نماینده صنعت و معدن استان به همراه مسئول بسیج کارگری فارس از کارخانجات شهرک صنعتی فارس کارخانه دایتی .ارژن . شیرالات صدرا . درین سنگ فولاد بام
بنام خدابازدید نماینده محترم مجلس جناب مهندس اکبری ومهندس فتوحی مدیرعامل محترم شرکت شهرک ها و مهندس ایزجی نماینده صنعت و معدن استان به همراه مسئول بسیج کارگری فارس از کارخانجات شهرک صنعتی فارس کارخانه دایتی .ارژن . شیرالات صدرا . درین سنگ فولاد بام.در پایان با حضور مسئولین جلسه ای برای رفع مشکلات صنعتگران برگزار شد و تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات ایشان گرفته شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید