اخبار

بررسی مسائل ومشکلات ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی سپیدان

در چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سپیدان که با حضور بخشدار مرکزی و سرپرست معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرمانداری سپیدان و حوزه بسیج کارگری این شهرستان برگزار شد،مسائل ومشکلات ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در سپیدان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی ،چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان سپیدان باحضور سعید کریمی بخشدار مرکزی و سرپرست معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرمانداری سپیدان و سایر اعضا این کارگروه من جمله فرمانده حوزه بسیج کارگری این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید