اخبار

برگزاری حلقه صالحین در کارخانه سیمان فارس با موضوع گام دوم انقلاب

برگزاری حلقه صالحین در کارخانه سیمان فارس با موضوع گام دوم انقلاب
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید