اخبار

با شرکت کارگران شهرستان جهرم

بزرگداشت حماسه 9دی در جهرم

نشست بصیرتی 9دی در تاسیسات گاز جهرم
بنام خداوند بخشنده مهربان***نشست بصیرتی نه دی با سخنرانی آقای مصلی نژاد در پایگاه مقاومت شهید خلیل مطهرنیا تاسیسات گاز جهرم برگزار شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید