اخبار

باحضور مسئولین سابق و فعلی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس

تجلیل از بانوان کارگر در کارخانه شیراز پوپلین

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس در هفته ای که گذشت یکی از کارخانه هایی که مورد بازدید این سازمان قرار گرفت کارخانه شیراز پوپلین بود که جزو کارخانه های موفقی است که در سال گذشته موانع و مشکلاتش به همت و پیگیریهای سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس برطرف شد.در این بازدید مسئولین سابق و فعلی این سازمان،جناب سرهنگ حمیدی و سرگرد مختاری و همچنین سرهنگ جاهدی جانشین سردار بوعلی درامور اقشار بسیج حضور داشتند. در این دیدار ضمن بازدید از خط تولید و خداقوت گویی به مدیران و کارگران این کارخانه از بانوان کارگر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید