اخبار

تعمیر خانه و مدرسه توسط بسیجیان حوزه کارگری امام حسن علیه السلام ناحیه بقیه الله شیراز

تعمیر خانه و مدرسه توسط بسیجیان حوزه کارگری امام حسن علیه السلام ناحیه بقیه الله شیراز
تعمیر خانه و مدرسه توسط بسیجیان حوزه کارگری امام حسن علیه السلام ناحیه بقیه الله شیراز
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید