اخبار

به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس

تقدیر از مدیر مجتمع معدن وکارخانه سنگ برادران بیات ازطرف قرارگاه همدلی استان فارس

در آخرین روزهفته کارگر ازمدیری تقدیر شد که شب عید امسال دل ۸۰۰ خانواده کارگر را باپرداخت حقوق اسفند ماه و پاداش کارگران در حالیکه کار تعطیل بود شاد نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،در راستای ترویج منویات مقام معظم رهبری مبنی بر «کمک مؤمنانه» و با توجه به مأموریتهای ذاتی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ،در آخرین روزهفته کارگر ازمدیری تقدیر شد که شب عید امسال دل ۸۰۰ خانواده کارگر را باپرداخت حقوق اسفند ماه و پاداش کارگران در حالیکه کار تعطیل بود شاد نمود.جناب آقای بیات مدیرعامل این مجتمع طی هفته جاری حقوق ماه فروردین را نیز پرداخت می نماید با وجود اینکه در این ماه نیز کارگران به دلیل بیماری کرونا ،بر سر کار خود حاضر نبوده اند.دراین جلسه به تعدادی از کارگران به مناسبت روز بسیج کارگری گل تقدیم شد و لوح تقدیر ازطرف سردار بو علی جانشین قرارگاه همدلی به آقای بیات اهداشد.لازم به ذکر است که این مجتمع در 45کیلومتری شهر آباده طشک استان فارس قرار دارد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید