اخبار

تقویت و توسعه حوزه ها و پایگاه های کارگری خواهران

به همت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس جلسه مهمی با شرکت مسئولین مربوطه در راستای تقویت پایگاه ها و حوزه های بسیج کارگری استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس ،به همت این سازمان و حوزه های متبوع جلسه مهمی با شرکت مسئولین مربوطه در راستای تقویت پایگاه ها و حوزه های بسیج کارگری استان فارس برگزار شد.در این جلسه جانشین ناحیه بقیه ا...،سرهنگ نادری منش ،رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس خواهر درویشی،فرماندهان حوزه ها و رئیس بسیج جامعه زنان استان فارس و مسئول بسیج خواهران ناحیه بقیه ا... حضور داشتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید