اخبار

در سال جهش تولید

تولید 1000 لیتر الکل در یک واحد صنعتی در استهبان

بازدید رییس محترم اداره صمت وفرمانده حوزه بسیج اصناف وکارگران و کارخانجات شهرستان استهبان از کارگاه تولید الکل .این کارگاه در سال جهش تولید،تولیدات روزانه خود را دوبرابر کرده است و به 1000لیتر در روز رسانده است تا به کادر درمان و پزشکی و همچنین مردم شریف کشورمان در شرایط بحرانی کنونی کشور ناشی از بیماری منحوس و خطرناک کرونا کمک نماید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید