اخبار

به همت پایگاه بسیج کارگری کارخانه سیمان فارس

دیدار از خانواده دوشهید گرانقدر امرالله و علی سینا یوسفی

به همت پایگاه بسیج کارگری کارخانه سیمان فارس دیدار از خانواده دوشهید گرانقدر امرالله و علی سینا یوسفی صورت پذیرفت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید