اخبار

با سخنرانی آقای میرباقری

مراسم سالگرد رحلت مرحوم آیت أ لله حائری شیرازی در شهرک صنعتی شیراز

به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مدافع حرم دسردارعبدلله اسکندری از حوزه بسیج کارگری امام حسن مجتبی در شهرک صنعتی بزرگ شیرازمراسم سالگرد رحلت مرحوم آیت أ لله حائری شیرازی با سخنرانی آقای میرباقری و با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.
به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید مدافع حرم دسردارعبدلله اسکندری از حوزه بسیج کارگری امام حسن مجتبی در شهرک صنعتی بزرگ شیرازمراسم سالگرد رحلت مرحوم آیت أ لله حائری شیرازی با سخنرانی آقای میرباقری و با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید