اخبار

توسط حوزه بسیج اداری ،کارگری واصناف قیروکارزین

مسابقات فوتسال جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرستان قیروکارزین

مسابقات فوتسال جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دهه مبارک فجر
مسابقات فوتسال جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به مناسبت دهه مبارک فجر توسط حوزه بسیج اداری ،کارگری واصناف قیروکارزین انجام شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید