اخبار

به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان کازرون

نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی تاکسی های شهرستان کازرون به مناسبت دهه فجر

علی رغم وجود ویروس منحوس کرونا ،حوزه بسیج کارگران و کارخانجات کازرون در بزرگداشت دهه فجر دست به عملی ابتکاری زد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،علی رغم وجود ویروس منحوس کرونا ،حوزه بسیج کارگران و کارخانجات کازرون در بزرگداشت دهه فجر دست به عملی ابتکاری زد و با نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی تاکسی های شهرستان کازرون به مناسبت دهه فجر،در گرامیداشت این دهه مبارک در شهرستان عملی فرهنگی و مطابق با پروتکلهای بهداشتی انجام داد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید