اخبار

به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات جهرم

نظارت بر توزیع شکر تنظیم بازار در سطح شهر توسط بسیجیان حوزه اصناف و کارگری جهرم

نظارت بر توزیع شکر تنظیم بازار در سطح شهر توسط بسیجیان
به همت حوزه بسیج کارگران و کارخانجات جهرم ودر راستای ماموریت قرارگاه ۱۷ ربیع نظارت بر توزیع شکر تنظیم بازار در سطح شهر توسط بسیجیان حوزه اصناف و کارگری جهرم صورت گرفت :
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید