اخبار

توسط سازمان بسیج کارگران فارس برگزار شده است

نمایشگاه عکس دفاع مقدس در ایستگاه مترو نمازی همچنان برقرار است

نمایشگاه عکس دفاع مقدس در ایستگاه مترو نمازی همچنان برقرار است
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید