اخبار

ورزشکاران پایگاه ولایت آغار در تیم منتخب پایگاههای زاگرس جنوبی

اعزام تیم منتخب پایگاههای زاگرس جنوبی به المپیاد ورزشی شرکت ملی نفت ایران در آبعلی تهران ، نفرات برتر رشته های آمادگی جسمانی ، شطرنج ، تنیس روی میز و یک نفر عضو تیم والبیال ، از پایگاه ولایت آغار می باشند
اعزام تیم منتخب پایگاههای زاگرس جنوبی به المپیاد ورزشی شرکت ملی نفت ایران در آبعلی تهران ، نفرات برتر رشته های آمادگی جسمانی ، شطرنج ، تنیس روی میز و یک نفر عضو تیم والبیال ، از پایگاه ولایت آغار می باشند

اضافه کردن دیدگاه جدید