اخبار

پدافند غیر عامل در کارخانه شیر پگاه زرقان

به همت حوزه بسیج کارگری زرقان و تلاشهای برادر جواد مختاری فرمانده حوزه کارگری زرقان مانور پدافند غیر عامل در کارخانه شیر پگاه فارس با برنامه ریزی از قبل تعیین شده بسیار خوب و نظم خاص در اجرا، برگزار شد.
به همت حوزه بسیج کارگری زرقان و تلاشهای برادر جواد مختاری فرمانده حوزه کارگری زرقان مانور پدافند غیر عامل در کارخانه شیر پگاه فارس با برنامه ریزی از قبل تعیین شده بسیار خوب و نظم خاص در اجرا، برگزار شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید