اخبار

محمد فرشیدیان:

کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی دارای کارت عضویت هوشمند می شوند.

تغییر کارتهای فعلی کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی به کارت هوشمند
کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی دارای کارت عضویت هوشمند می شوند و به اطلاع کلیه شهروندان ـ کارفرمایان ـ پیمانکاران ـ انبوه سازان ـ معماران تجربی ساختمان ـ کانون کاردانهای فنی ساختمان ـ شهرداران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ـ سازمان تأمین اجتماعی ـ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ـ دفاتر فنی استانداری ـ ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ـ نظام مهندسی ساختمان ـ سازمان راه و شهرسازی ـ انجمن مجریان ساختمان و ... می رساند این کانون آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه معرفی کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی که طبق ماده 18 قانون کسب و کار رتبه بندی تخصصی گردیده اند و همچنین دارای کارت مهارت و پروانه مهارت فنی و حرفه ای می باشند در جهت بکارگیری آنان در مشاغل صنعت ساختمان اعلام می دارد .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید