اخبار

به پیشنهاد سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس

کارگروه رفع موانع تولید در میمند

بعد از پیشنهاد و اجرای کارگروه رفع موانع تولید کشوری در استان و اثرات خوب آن با پیشنهاد سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس کارگروه رفع موانع تولید این بار در میمند/نشستی برای رفع مشکلات تولید کنندگان و صاحبان صنایع در میمند/یک واحد صنعتی تولید عرقیات نیز در روستای پرزیتون این بخش به بهره برداری رسید
به گزارش بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس،بعد از پیشنهاد و اجرای کارگروه رفع موانع تولید کشوری در استان و اثرات خوب آن سازمان بسیج کارگران و کارخانجات فارس به استانداری پیشنهاد نمود که کارگروه رفع موانع تولید در شهرستانها برگزار شود تا با حضور مسئولین و بررسی میدانی و حضوری مشکلات واحدهای تولیدی احصاء و در منطقه تصمیم گیری شود.اولین مورد این کارگروه ها در میمند برگزار شد که انعکاس بسیار خوبی در مردم منطقه داشت و مشکلات چند کارگاه تولیدی بررسی و برطرف شد.کارگاه هایی مثل میمند گلاب،فاخر و ....در کارگروه رفع موانع تولید در میمند مشکلات تولید کنندگان ، صاحبان صنایع و کشاورزان بررسی و برای رفع آنها تصمیم گیری شد، همزمان با برگزاری این کارگروه یک واحد صنعتی تولید عرقیات نیز در روستای پرزیتون این بخش به بهره برداری رسید این کارگاه تولیدی با ظرفیت تولید 500 تن عرقیات در سال به طور مستقیم برای 10 نفر و به طور مستقیم برای 60 نفر اشتغال ایجادکرده است

اضافه کردن دیدگاه جدید