آلبوم عکس

اعزام تیم پزشکی رایگان به روستای نیوار توسط بسیج کارگران و کارخانجات فارس

اعزام تیم پزشکی رایگان به روستای نیوار توسط بسیج کارگران و کارخانجات فارس

اضافه کردن دیدگاه جدید