آلبوم عکس

بازدید علمی دانش آموزان و فرزندان کارگران از کارخانجات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دانش آموزان شهرستان ایج و استهبان از کارخانجات و نمایشگاه محصولات تولیدی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید نمودند..در ابتدا دانش آموزان که تعداد آنان به 70 نفر می رسید از نمایشگاه بر پا شده در شهرک فناوری و سپس از شرکت تولیدی تشک بالینو و بعد از آن از شرکت شیراز دینا بازدید نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید