آلبوم عکس

جلسه ابلاغ برنامه 1400حوزه بسیج اداری کارگری امام خمینی ره مرودشت با حضور فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه با رعایت پروتکل های بهداشتی -28 اردیبهشت1400

جلسه ابلاغ برنامه 1400حوزه بسیج اداری کارگری امام خمینی ره مرودشت با حضور فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه با رعایت پروتکل های بهداشتی -28 اردیبهشت1400

اضافه کردن دیدگاه جدید