آلبوم عکس

حضور پرشکوه جامعه کارگری استان فارس در راهپیمایی روز قدس

بنام خداوند بخشنده مهربان*******با رایزنی های بی وقفه ی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس از یک هفته قبل از راهپیمایی روز قدس مبنی بر اینکه کلیه انجمن ها و سازمانها و تشکل های مرتبط با سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس با پرچم ها و بنرهای مربوط به عرصه کار و تولید در راهپیمایی شرکت کنند،خوشبختانه این درخواست سازمان با لبیک جامعه هدف برگزار شد و شرکت عرصه کار و تولید در راهپیمایی روز قدس بیش از هرسال نمایان بود که این امر باعث خوشحالی کارگران بسیجی شد و تحسین و تشکر دوستداران انقلاب را در پی داشت و اینها را همه ناشی از لطف خداوند منان می دانیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید