آلبوم عکس

راهپیمایی روز قدس -شهر شهید پرور شیراز

جلیلی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز مطرح کرد:واقع بینی در سیاست خارجی یعنی به وعده آمریکا و اروپا دلخوش نباشیمنماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی با بیان اینکه سیاست خارجی باید همراه با واقع بینی باشد، دلخوشی به اروپا و آمریکا را سرابی دانست که سازش با آنها نه تنها حقوق و منافع ملت ها را محقق نمی کند بلکه حقوق کشورها به ظالمانه ترین شکل پایمال می شود.واقع بینی در سیاست خارجی یعنی به وعده آمریکا و اروپا دلخوش نباشیمبه گزارش شیرازه، نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی ظهر جمعه (18 خرداد) پیش از خطبه های نماز جمعه شیراز به ایراد سخنرانی پرداخت.سعید جلیلی گفت: سیاست خارجی باید همراه با واقع بینی باشد چرا که باید قادر به دفاع از ارزش ها و آرمان های خود باشیم چنانکه طی 7 دهه گذشته نتیجه مناسبات مختلف را در دنیا مشاهده کردیم؛ فهم آنها برای حرکت ما مهم است که برای چند قدرت محدود امتیازاتی قائل شده است.وی افزود: این مناسبات بصورت سازمان های بین المللی و کنوانسیون ها شکل گرفته که تاکنون نیز وجود دارند.نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی بیان کرد: این سازمان ها و کنوانسیون ها معتقدند که پیشرفت و توانمندی دیگر ملل، منوط بر این است که با منافع شان در تعارض نباشد؛ منافعی که ظالمانه و نامشروع است.جلیلی در ادامه اظهار داشت: امروزه می بینیم که حتی تراکنش بانکی دو کشور مستقل باید به گونه ای باشد که منافع این کنوانسیون ها به لطمه ای نیفتد.وی با تاکید بر اینکه لازم است مدعیان واقع بینی در سیاست های خارجی در ابتدا خودشان واقعیت ها را ببینند، خاطرنشان کرد: در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا به صراحت اعلام شده که می خواهند رهبری جهان را در صد سال آینده در دست بگیرند تا فاصله معنی دار آمریکا با جهانیان حفظ شود.نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی گفت: رژیم صهیونیستی، حاصل این نوع تفکر اشتباه است و اکنون موضوع فلسطین اهمیت پیدا می کند.جلیلی با طرح این سوال که در مناسبات کنونی کدام یک از حقوق ملت فلسطین پیگیری شد و چگونه با اسرائیل برخورد شد، افزود: 73 سال است که از این رژیم نامشروع پشتیبانی کرده اند؛ هر قطعنامه ای که در حمایت از فلسطینیان در شورای امنیت ملی به تصویب رسیده، فاقد نتیجه بوده است.وی خاطرنشان کرد: زمانی افرادی همچون هیتلر ادعای قدرت داشتند امروز نیز به همین گونه است؛ کسانی که با تزویر و جنایات ضد بشری مدعی حقوق بشر هستند در کنار اشغال و زور، شیوه های نرمی نیز چون گفتگو و مذاکره نیز دارند.نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تصریح کرد: اگر آنها به خیالشان دیواری در جهان درست کرده اند که ملت ها را از حقوق خود محروم کنند، باید بگوییم که اینگونه نیست چرا که دیوار بن بستی وجود ندارد چنانکه در انقلاب اسلامی همگان دیدند که امام (ره) واقعیت دیگری مبنی بر اینکه این دیوار می تواند شکسته شود را به جهانیان نشان داد.جلیلی با بیان اینکه این نگاه در انقلاب اسلامی جامه عمل پوشید، اظهار داشت: مستکبران از همین می ترسند؛ آنها به وضوح دیدند که صاحب نظری خونین جگر پیدا شد و با انقلابی اسلامی نشان داد که این مناسبات را می توان در هم شکست.وی از ترس به عنوان ابزاری جهت ترساندن ملت ها توسط دشمنان یاد کرد و گفت: افرادی که اکنون برای دیگر ملل شاخ و شانه می کشند در دو سال گذشته طی انتخابات ریاست جمهوری شان کتابی تحت عنوان آمریکا مفلوک معرفی کردند؛ امام (ره) این ضعف را به همه نشان داد و نامگذاری روز قدس برای این بودکه ملتها خودشان صاحب اختیار خودشان باشند، احیا کردن روز قدس خروج از بردگی شیاطین است.نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی با اظهار اینکه امروزه مقام معظم رهبری در راه امام خمینی(ره) قدم بر می دارند و موفقیتهای 40 ساله انقلاب را فریاد می زنند، بیان کرد: دشمنان از همین الگو و تکثیرش در دنیا نگران هستند چرا که با این الگو جنوب لبنان و فلسین نیز همچون خرمشهر آزاد خواهند شد.جلیلی خاطرنشان کرد: طبق اعتراف سازشکارترین افراد در فلسطین این 7 دهه اشغال فلسطین سرابی بیش نبوده است و همه می بینندکه حزب الله با مقاومت خود پیروز بوده و سازش در موضوع فلسطین نیز چاره ساز نبوده است.وی افزود: امروزه تنها نگاه امام و رهبری توانسته ما را مقاومت خودمان متکی کند و نتیجه اش این است که اکنون حرف اول منطقه را می زنیم.جلیلی دلخوشی به اروپا و آمریکا را سرابی دانست که سازش با آنها نه تنها حقوق و منافع ملت ها را احقاق نمی کند بلکه به ظالمانه ترین شکل حقوق کشورها پایمال می شود؛ گذشته فلسطین پیش روی همه است.وی با تاکید بر اینکه تحریم ها باعث پیشرفت شد، اظهار داشت: ملت ما می دانند آنچه که آمریکا را در برابر ملت ها کوچک می کند اراده ملت ها و قدرت آنها است و کشور ما نیز در مسیر اسلام نابی که امام خمینی مشخص کرد در حرکت است.نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی گفت: دنیا از این می ترسد که ملت ما عامل به قرآن است و این ملت نشان می دهند که در عرصه اقتصاد نیز حماسه های بزرگ را خلق می کنند و تحریم ها به فرصت تبدیل می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید