آلبوم عکس

سمپاشی وضدعفونی معابرپیاده توسط بسیجیان حوزه مقاومت شهید عبدالحسین برونسی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان فارس ،به نقل از سرگرد فیروزی فرمانده محترم حوزه بسیج کارگران و کارخانجات ناحیه بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه شریف)،سمپاشی وضدعفونی معابرپیاده توسط بسیجیان حوزه مقاومت شهید عبدالحسین برونسی انجام شد.ایشان شرکت بسیجیان در این کارجهادی را ارزشمند و فداکارانه خواند وباتشکرازبسیجیان فداکار این حوزه آمادگی خود و بسیجیان حوزه را برای شرکت در هرگونه برنامه جهادی برای مبارزه با این ویروس منحوس اعلام نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید