آلبوم عکس

میقات صالحین و حضور بسیجیان کارگری در نماز دشمن شکن جمعه

حضور بسیجیان کارگری و حلقات صالحین در نماز دشمن شکن جمعه با حضور فرمانده پایگاه مقاومت و دبیر جامعه اسلامی کارگران استان

اضافه کردن دیدگاه جدید