گزارش/گفتگو

تعمیر کتابخانه در روستای بلوطک توسط حوزه بسیج کارگری امام حسن علیه السلام

تعمیر کتابخانه در روستای بلوطک توسط حوزه بسیج کارگری امام حسن علیه السلام ناحیه بقیه الله عجل الله تعالی فرجه شریف شیراز

اضافه کردن دیدگاه جدید