گزارش/گفتگو

دیدار با خانواده شهید محمودی در روستای سیوند توسط حوزه مرودشت

دیدار با خانواده شهید محمودی در روستای سیوند با حضور فرماندار مرودشت،فرمانده ناحیه.رئیس بنیاد شهید شهرستان.رئیس بانک صادرات مرودشت

اضافه کردن دیدگاه جدید